• Date: 23.08.2018, 23:09

Sony-developed straight-line tonearm features an integral lightweight headshell fitted with a moving-magnet cartridge. The gorgeous, 70k, three-and-a-halfway, six-driver (one concentric crystal-membrane/AMT JET 5 mid/tweeter, one crystal-membrane midrange, four side-mounted...
Tags: articles, ces
  • Date: 22.08.2018, 23:03

dopasowanych do specyfiki pracy Twoich zespołów i jednocześnie generują pomysły na wybrany temat dotyczący danego produktu, usługi, branży wskazanej przez Ciebie. Food Drug Administration, the FDA is responsible...